Досвід роботи з людьми похилого віку в умовах військового стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито діяльність Харківського обласного благодійного фонду «Соціальна служба допомоги» людям похилого віку за часів війни, визначено найбільш вразливі категорії цієї цільової групи, наведено досвід вирішення проблем цільової групи в умовах воєнного стану та наведено нові напрями роботи фонду в проєкті «Домашня опіка». The article discloses the activities of the Kharkiv Regional Charitable Fund "Social Assistance Service" for the elderly during the war, identifies the most vulnerable categories of this target group, provides the experience of solving the problems of the target group under martial law, and provides new directions of the fund's work in the project "Home ward".
Опис
Ключові слова
соціальна допомога, благодійна допомога, люди похилого віку, благодійний фонд, військовий стан, social assistance, charitable assistance, elderly people, charitable foundation, martial law
Цитування
Щербакова В. І. Досвід роботи з людьми похилого віку в умовах військового стану / В. І. Щербакова, В. В. Костіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 203–206.