ДОРЕЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ У ШКІЛЬНОМУ ПІДРУЧНИКУ З ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання умовних позначень у шкільному підручнику із зарубіжної літератури. Усі підручники містять умовні позначення. Вони потрібні для того, щоб учні орієнтувалися і могли працювати з навчальною книгою. Зазначено, що умовні позначення є орієнтиром для пізнання художньої майстерності творів зарубіжної літератури на шляху вдумливого читача, яким повинен стати учень 5 класу. The publication examines the use of conditional designations in a school textbook on foreign literature. All textbooks contain notation. They are needed so that students can navigate and work with the textbook. It is noted that conventional designations are a reference point for learning the artistic skill of works of foreign literature on the path of a thoughtful reader, which a 5th grade student should become.
Опис
Ключові слова
умовні позначення, шкільні підручники, зарубіжна література, notations, school textbooks, foreign literature
Цитування
Врабій В. М. Доречність використання умовних позначень у шкільному підручнику з зарубіжної літератури / В. М. Врабій // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 14–16.