Досвід взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто взаємодію вчителя з батьками молодших школярів в умовах дистанційного навчання. Завдання вчителя – сприяти налагодженню конструктивної взаємодії з батьками з метою розуміння зацікавленими сторонами цілей співпраці та прагнення якнайкраще реалізувати їх для потреб дитини. The article deals with the interaction of teachers with parents of junior schoolchildren in the conditions of distance learning. The task of the teacher is to facilitate the establishment of constructive interaction with parents in order for stakeholders to understand the goals of cooperation and the desire to implement them as best as possible for the needs of the child.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, взаємодія сім’ї і школи, діти молодшого шкільного віку, distance learning, interaction between family and school, children of primary school age
Цитування
Іванченко Н. Досвід взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах дистанційного навчання / Н. Іванченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 49.