МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ У СУЧАСНОМУ ПРОСТОРІ ДИТЯЧОГО ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджується значення та вплив конкурсів і фестивалів на міжкультурну співпрацю та розвиток дитячого вокального виконавства у сучасному світі; розглядаються такі аспекти взаємодії молодих вокальних виконавців з різних країн, як: культурний обмін, розвиток міжособистісних зв’язків, сприяння толерантності та відкритості. The article explores the significance and impact of competitions and festivals on intercultural cooperation and the development of children's vocal performance in the modern world; such aspects of interaction among young vocal performers from different countries as cultural exchange, the development of interpersonal relationships, and the promotion of tolerance and openness are considered.
Опис
Ключові слова
міжкультурна співпраця, міжособистісні зв’язки, фестиваль, вокальний конкурс, культурний обмін, intercultural cooperation, interpersonal relationships, festival, vocal competition, cultural exchange
Цитування
Лінь Ваньі. Міжкультурна взаємодія у сучасному просторі дитячого вокального виконавства / Лінь Ваньі // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків, 2024. – С. 185–187.