ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorБарбіна, Ю. Ю.
dc.date.accessioned2021-05-31T10:24:56Z
dc.date.available2021-05-31T10:24:56Z
dc.date.issued2020-11-20
dc.description.abstractУ статті розглянуто проблема зростання правопорушень серед осіб підліткового віку. Мова йде про соціальну профілактику. Соціальна профілактика – це комплекс різного роду заходів, спрямованих на попередження будь-якого явища або усунення факторів ризику. Соціальна профілактика правопорушень серед підлітків у закладах загальної середньої освіти є певним соціально-педагогічним механізмом, інструментом, спрямованим на попередження, виявлення та нейтралізацію негативних асоціальних явищ у суспільстві. В статье рассмотрена проблема роста правонарушений среди лиц подросткового возраста. Речь идет о социальной профилактике. Социальная профилактика – это комплекс различного рода мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо явления или устранения факторов риска. Социальная профилактика правонарушений среди подростков в учреждениях общего среднего образования является определенным социально-педагогическим механизмом, инструментом, направленным на предупреждение, выявление и нейтрализацию негативных асоциальных явлений в обществе. The article considers the problem of the growth of delinquency among adolescents. We are talking about social prevention. Social prevention is a set of various measures aimed at preventing any phenomenon or eliminating risk factors. Social prevention of delinquency among adolescents in general secondary education is a certain socio-pedagogical mechanism, a tool aimed at preventing, detecting and neutralizing negative antisocial phenomena in society.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБарбіна Ю. Ю. Поняття та сутність профілактики правопорушень серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / Ю. Ю. Барбіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 108.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5205
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофілактика правопорушеньuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідліткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклади загальної середньої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофилактика правонарушенийuk_UA.UTF-8
dc.subjectподросткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectучреждения общего среднего образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectcrime preventionuk_UA.UTF-8
dc.subjectteenagersuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeneral secondary education institutionsuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE CONCEPT AND ESSENCE OF OFFENSE PREVENTION AMONG OF ADOLESCENTS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONSuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Барбіна Ю.Ю. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ.pdf
Розмір:
573.99 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: