Жіноцтво Турецької Республіки: реалізація проекту «суспільства рівних можливостей» (ХХ –початок ХХІ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автором було виявлено основні тенденції побудови «суспільства рівних можливостей» у Турецькій Республіці в ХХ –на початку ХХІ ст. Автором было выявлены основные тенденции построения «общества равных возможностей» в Турецкой Республике в ХХ-начале XXI века. The author has identified the main trends in building a "society of equal opportunities" in the Republic of Turkey in the XX-early XXI century.
Опис
Ключові слова
жінки, Турецька Республіка, суспільство рівних можливостей, студентські роботи, женщины, Турецкая Республика, общество равных возможностей, студенческие работы, women, Republic of Turkey, equal opportunity society, student work
Цитування
Фатєєва Г. О. Жіноцтво Турецької Республіки: реалізація проекту «суспільства рівних можливостей» (ХХ –початок ХХІ ст.) / Г. О. Фатєєва // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 275–277.