САМОАНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ-СТУДІЇ З ПЕДАГОГІКИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Доведено роль і значущість педагогіки для становлення майбутнього викладача в умовах магістратури. Обґрунтовано доцільність використання альтернативних форм проведення лекцій у закладах вищої освіти. Наведено приклад самоаналізу проведеної лекції-студії з педагогіки на тему «Професійно-педагогічна компетентність викладача» для слухачів магістратури. The role and significance of pedagogy for formation of future teacher in the conditions of the magistracy have been revealed. The feasibility of using the alternative forms of giving lectures in higher education institutions has been substantiated. An example of self-analysis of the conducted lecture-studio on pedagogy on the topic «Professional and pedagogical competence of a teacher» for students of the magistracy has been given.
Опис
Ключові слова
компетентність особистості, викладачі, заклад вищої освіти, педагогіка, лекція, співпраця, competence of a person, lecturers, institution of higher education, pedagogy, lecture, cooperation
Цитування
Рибалко Л. Самоаналіз досвіду проведення лекції-студії з педагогіки для майбутніх викладачів / Л. Рибалко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 307–310.