Виховний потенціал засобів української календарної обрядовості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто виховання засобами української календарної обрядовості. Зазначено, що засоби української календарної обрядовості несуть в собі значний виховний потенціал і їх використання є вкрай важливим під час національного виховання підростаючого покоління. The publication examines education by means of Ukrainian calendar rituals. It is noted that the means of Ukrainian calendar rites have a significant educational potential and their use is extremely important during the national education of the younger generation.
Опис
Ключові слова
національне виховання, українська календарна обрядовість, магістерські роботи, national education, Ukrainian calendar rituals, master's theses
Цитування
Артьомова І. Виховний потенціал засобів української календарної обрядовості / І. Артьомова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 8