Концепт КАВА як фрагмент мовної картини світу та віддзеркалення національно-культурної специфіки англійського соціуму крізь призму літератури ХХ сторіччя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито зміст лінгвокультурної специфіки концепту КАВА як художньої деталі в контексті англійської літературної спадщини ХХ століття. Зроблено аналіз двох концептів, які є притаманними для використання у англомовній прозі ХХ століття, а саме: КАВА та ЧАЙ. В статье раскрыто содержание лингвокультурной специфики концепта КОФЕ как художественной детали в контексте английской литературного наследия ХХ века. Сделан анализ двух концептов, которые присущи для использования в англоязычной прозе ХХ века, а именно: КОФЕ и ЧАЙ. The article author reveals the content of linguistic and cultural specifics of the concept of COFFEE as an artistic detail in the context of the English literary heritage of the twentieth century. The analysis of two concepts (COFFEE and TEA) that are typical for use in English prose of the twentieth century is made.
Опис
Ключові слова
концепт, мовна картина світу, лінгвокультура, языковая картина мира, лингвокультура, concept, linguistic picture of the world, linguoculture
Цитування
Яременко Д. Концепт КАВА як фрагмент мовної картини світу та віддзеркалення національно-культурної специфіки англійського соціуму крізь призму літератури ХХ сторіччя / Д.Яременко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 96–97