Особливості розвитку уваги молодших школярів в умовах її інтенсивного формування

dc.contributor.authorКостенко, Н. М.
dc.date.accessioned2023-02-06T17:36:08Z
dc.date.available2023-02-06T17:36:08Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі вивчається проблема спеціалізованого цілеспрямованого формування ключових якостей уваги молодших школярів, зокрема таких як стійкість, концентрація та працездатність в сфері уваги, аналізуються особливості молодшого шкільного віку і можливості впровадження спеціальних технологій розвитку уваги поряд з традиційним розвитком її в навчальному процесі. Наведено результати впровадження авторських програм розвитку уваги молодшого школяра і аналіз ефективності такої організації навчального процесу у молодшій школі. The paper studies the problem of specialized purposeful formation of the key qualities of attention of younger schoolchildren, in particular such as stability, concentration and efficiency in the field of attention, analyzes the peculiarities of the younger school age and the possibilities of introducing special technologies for the development of attention along with its traditional development in the educational process. The results of the implementation of the author's programs for the development of the attention of junior high school students and the analysis of the effectiveness of such an organization of the educational process in junior high school are given.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКостенко Н. М. Особливості розвитку уваги молодших школярів в умовах її інтенсивного формування : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. М. Костенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 79 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9847
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодші школяріuk_UA.UTF-8
dc.subjectякості увагиuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвиток увагиuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвивальна програмаuk_UA.UTF-8
dc.subjectспеціальна організація навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectyounger schoolchildrenuk_UA.UTF-8
dc.subjectqualities of attentionuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopment of attentionuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopmental programuk_UA.UTF-8
dc.subjectspecial organization of educationuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобливості розвитку уваги молодших школярів в умовах її інтенсивного формуванняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePeculiarities of the development of the attention of younger schoolchildren in the conditions of its intensive formationuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції