Наукова діяльність викладача як обов'язкова складова системи якісного викладання навчальних дисциплін економічного профілю

dc.contributor.authorСідельнікова, В. К.
dc.contributor.authorНестеренко, В. Ю.
dc.date.accessioned2021-05-31T12:43:04Z
dc.date.available2021-05-31T12:43:04Z
dc.date.issued2021-04-23
dc.description.abstractСучасний розвиток економічних систем характеризується високою рухливістю та швидкими темпами змін. Це стає причиною стрімкого морального старіння теоретичних та практичних навиків та знань, які отримують здобувачі вищої освіти у процесі засвоєння значної кількості профільних дисциплін з економіки і підприємництва. Отже, важливою та необхідною умовою для вчасної адаптації змісту навчальних курсів до поточних умов розвитку вітчизняної та світової економіки стає перманентна наукова діяльність викладача відповідно до змісту навчальних дисциплін, які він викладає. Современное развитие экономических систем характеризуется высокой подвижностью и быстрыми темпами изменений. Это становится причиной стремительного морального старения теоретических и практических навыков и знаний, которые получают соискатели высшего образования в процессе усвоения значительного количества профильных дисциплин по экономике и предпринимательству. Следовательно, важной и необходимым условием для своевременной адаптации содержания учебных курсов в текущих условиях развития отечественной и мировой экономики становится перманентная научная деятельность преподавателя в соответствии с содержанием учебных дисциплин, которые он преподает. Modern development of economic systems is characterized by high mobility and rapid change. This causes the rapid moral aging of theoretical and practical skills and knowledge that students receive in the process of mastering a large number of relevant disciplines in economics and entrepreneurship. Thus, an important and necessary condition for the timely adaptation of the content of training courses to the current conditions of development of the domestic and world economy is the permanent scientific activity of the teacher in accordance with the content of academic disciplines he teaches.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСидельнікова В. К. Наукова діяльність викладача як обов'язкова складова системи якісного викладання навчальних дисциплін економічного профілю / В. К. Сидельнікова, В. Ю. Нестеренко // Науково-методологічні основи вдосконалення системи підготовки фахівців і перспективи модернізації вищої освіти : матеріали наук. інтернет-конф. з проблем вищої освіти і науки, м. Харків, 23 квіт. 2021 р. / Харків. нац. автомобил-дорож. ун-т [та ін.] ; [редкол.: В. О. Богомолов (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2021. – С. 209–210uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5213
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний автомобільно-дорожній університетuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаукова діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectякісне викладанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчальна дисциплінаuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчальний курсuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаучная деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectкачественное преподаваниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебная дисциплинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебный курсuk_UA.UTF-8
dc.subjectresearch activitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectquality teachinguk_UA.UTF-8
dc.subjectacademic disciplineuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining courseuk_UA.UTF-8
dc.titleНаукова діяльність викладача як обов'язкова складова системи якісного викладання навчальних дисциплін економічного профілюuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeНаучная деятельность преподавателя как обязательная составляющая системы качественного преподавания учебных дисциплин экономического профиляuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeScientific activity of the teacher as a mandatory component of the system of quality teaching of economic disciplinesuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Сідельнікова В.К. Наукова діяльність викладача.pdf
Розмір:
333.01 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: