АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У ДІТЕЙ-СИРІТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто професійну підготовку соціальних педагогів та соціальних працівників до формування цінностей сімейного життя у дітей-сиріт. Формування цінностей сімейного життя у дітей-сиріт в інтернатному закладі необхідно забезпечувати засвоєнням системи сімейних цінностей у дітей-сиріт в умовах наближених до сімейних (прийомні сім’ї, мостові сім’ї, будинки сімейного типу); більше уваги варто звернути саме на те, щоб виховати у дітей самостійність, сформувати здатність бути справжнім сім’янином, здатним взяти на себе відповідальність. В статье рассмотрена профессиональная подготовка социальных педагогов и социальных работников к формированию ценностей семейной жизни у детей-сирот. Формирование ценностей семейной жизни у детей-сирот в интернатном заведении необходимо обеспечивать усвоением системы семейных ценностей у детей-сирот в условиях приближенных к семейным (приемные семьи, мостовые семьи, дома семейного типа); больше внимания следует обратить именно на то, чтобы воспитать у детей самостоятельность, сформировать способность быть настоящим семьянином, способным взять на себя ответственность. The article considers the professional training of social educators and social workers in the formation of family life values in orphans. Formation of family life values among orphans in an orphanage institution should be ensured by assimilating the system of family values among orphans in conditions close to the family (foster families, bridge families, family-type homes); more attention should be paid exactly to educate children to be independent, to form the ability to be a real family man, able to take responsibility.
Опис
Ключові слова
діти-сироти, сімейні цінності, магістерські роботи, дети-сироты, семейные ценности, магистерские работы, orphans, family values, master's work
Цитування
Буркова М. В. Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду формування цінностей сімейного життя у дітей-сиріт / М. В. Буркова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 47–48.