ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНИХ ВМІНЬ БАТЬКІВ У СІМ’ЯХ, ДЕ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті підкреслено, що проблема виховання та навчання дітей з будь-якими порушеннями розвитку є досить актуальною у сучасний науці. Особливої уваги заслуговує проблема залучення батьків до освітнього процесу дітей. У роботі детально розглянуто особливості виховних вмінь у батьків у сім’ях, які виховують дитину з порушенням мовленнєвого розвитку. У констатуючому експерименті взяли участь 20 батьків, які виховують дітей у віці 11-12 років. Було використовано методику «Визначення виховних вмінь у батьків дітей з обмеженими можливостями здоров’я», прийом бібліотерапії. The article emphasizes that the problem of raising and teaching children with any developmental disabilities is quite relevant in modern science. The problem of involving parents in the educational process of children deserves special attention. The work examines in detail the peculiarities of parenting skills of parents in families raising a child with a speech disorder. 20 parents raising children aged 11-12 took part in the ascertaining experiment. The method "Determination of educational skills of parents of children with disabilities" was used, as well as the use of bibliotherapy.
Опис
Ключові слова
виховання, навчання, діти з порушеннями розвитку, порушення мовленнєвого розвитку, бібліотерапія, корекційна педагогіка, магістерські роботи, education, teaching, children with developmental disabilities, speech development disorder, bibliotherapy, corrective pedagogy, master's theses
Цитування
Швидка Д. В. Особливості виховних вмінь батьків у сім'ях, де виховують дитину з порушеннями мовленнєвого розвитку / Д. В. Швидка // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 155–156.