РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ЕФЕКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячено організації управлінського контролю на підприємстві. Розкрито головні принципу системи контролю, його складові та етапи реалізації. Виокремлено головні чинники, які мають вплив на функціонування системи управлінського контролю. The article is devoted to the organization of management control at the enterprise. The main principles of the control system, its components, and implementation stages are revealed. The main factors influencing the functioning of the management control system are highlighted.
Опис
Ключові слова
управління підприємством, управлінський контроль, студентські роботи, enterprise management, management control, student work
Цитування
Козорог М. В. Роль управлінського контролю в ефективній діяльності підприємства / М. В. Козорог // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 117–118.