Психологічні чинники ставлення до власного зовнішнього вигляду

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються особливості самосприйняття «образу Я» та психологічні особливості ставлення до власної зовнішності осіб середнього віку. Проаналізовано підходи до розуміння та дослідження проблеми ставлення до власної зовнішності в роботах зарубіжних і вітчизняних психологів; структура, особливості та процес становлення «образу Я» особистості. В процесі експериментального дослідження виявлено особливості самооцінки власної зовнішності, психологічні особливості особистості, що впливають на формування ставлення до власної зовнішності, проаналізовано вплив відвідування салону краси на самосприйняття власної зовнішності жінками. This work is focused on the peculiarities of self-perception of "self-image" and psychological peculiarities of middle-aged people's attitude to their own appearance. Approaches to understanding and research of the problem of attitude to one's own appearance in the works of foreign and domestic psychologists are analyzed; structure, features and process of formation of the “self-image” of the individual. The experimental study showed that revealed features of self-esteem, psychological characteristics of the individual that affect the formation of attitudes to their own appearance, analyzed the impact of visiting a beauty salon on self-perception of their own appearance by women.
Опис
Ключові слова
зовнішній вигляд, ставлення, самооцінка, образ Я, образ фізичного Я, appearance, attitude, self-esteem, self-image, physical self-image
Цитування
Калініна Т. О. Психологічні чинники ставлення до власного зовнішнього вигляду : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Т. О. Калініна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 71 с. : іл.
Колекції