Соціально-педагогічна діяльність з профілактики соціальної дезадаптації обдарованих старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна діяльність з профілактики соціальної дезадаптації обдарованих старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі. Обоснована социально-педагогическая деятельность по профилактике социальной дезадаптации одаренных старшеклассников в общеобразовательном учебном заведении.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, профілактика соціальної дезадаптації, обдаровані старшокласники, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, профилактика социальной дезадаптации, одарённые старшеклассники, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social and pedagogical activity, prevention of social disadaptation, gifted senior students, general educational institution, student's work
Цитування
Піка О. О. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики соціальної дезадаптації обдарованих старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі / О. О. Піка // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 36–37.