ЖІНОЧИЙ РУХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

dc.contributor.authorСереженко, Ю. В.
dc.date.accessioned2024-02-24T12:46:53Z
dc.date.available2024-02-24T12:46:53Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі досліджено причини розгортання, етапи і особливості розвитку жіночого руху у Великій Британії ІІ половини ХІХ – в першій третині ХХ ст. Значну увагу приділено аналізу правового становища британських жінок протягом зазначеного періоду, їх боротьбі за виборчі права. Розкрита діяльність жіночих товариств різного спрямування, їх ідеологічні концепції, організаційні форми, сфери діяльності. Зазначено вплив різноманітних політичних сил на розгортання жіночого руху, позиції лідерів і суспільно-політичних груп стосовно розширення прав жінок. The article examines the causes, stages and peculiarities of the development of the women's movement in Great Britain in the second half of the nineteenth century - the first third of the twentieth century. Considerable attention is paid to the analysis of the legal status of British women during this period, their struggle for suffrage. The activities of women's societies of various directions, their ideological concepts, organisational forms, and spheres of activity are revealed. The influence of various political forces on the development of the women's movement, the positions of leaders and socio-political groups on the expansion of women's rights are noted.
dc.identifier.citationСереженко Ю. В. Жіночий рух у Великій Британії ІІ половини ХІХ – на початку ХХ століття : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Ю. В. Сереженко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 98 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14100
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectфемінізм
dc.subjectсуфражизм
dc.subjectжіночий рух
dc.subjectВелика Британія
dc.subjectfeminism
dc.subjectsuffragism
dc.subjectwomen's movement
dc.subjectGreat Britain
dc.titleЖІНОЧИЙ РУХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
dc.title.alternativeTHE WOMEN'S MOVEMENT IN THE UNITED KINGDOM IN THE HALF OF THE NINETEENTH AND EARLY EARLY TWENTIETH CENTURY
dc.typeOther
Файли
Колекції