Pragmatic Effect of the Anaphoric and Cataphoric Use of Pronouns in Texts of Horror Discourse

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article examines discursively stipulated use of indefinite pronouns in English and Ukrainian. In the texts of the two linguistic cultures, linguistic pragmatics is gaining increasing attention and requires both improvement of methodological basis and expansion of the range of research. В статті розглянуто дискурсивно обумовлене вживання невизначеного займенника в англійській та українській мовах. У текстах двох лінгвістичних культур лінгвістична прагматика набуває все більшої уваги та потребує як удосконалення методологічної бази, так і розширення діапазону досліджень.
Опис
Ключові слова
linguistic pragmatics, indefinite pronouns, discourse analysis, comparative grammar, лінгвістична прагматика, невизначені займенники, аналіз дискурсу, порівняльна граматика
Цитування
Sazonova Ya. Pragmatic Effect of the Anaphoric and Cataphoric Use of Pronouns in Texts of Horror Discourse / Ya. Sazonova // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 198–201.