Дослідження специфічних показників координації дівчат 11 класу у процесі навчання волейболу за програмою профільного рівня

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ ОВС
Анотація
У данній статті наведені результати комплексного педагогічного тестування координаційних здібностей дівчат 16 років. Доведено, що їх можна в подальшому використати як основу для розробки експериментальних програм, що спрямовані на оптимізацію процесу фізичного виховання учнів старших класів. В данной статье приведены результаты комплексного педагогического тестирования координационных способностей девушек 16 лет. Доказано, что их можно в дальнейшем использовать как основу для разработки экспериментальных программ, направленных на оптимизацию процесса физического воспитания учащихся старших классов. This article presents the results of a comprehensive pedagogical testing of coordination abilities of 16-year-old girls can be further used as a basis for the development of experimental programs aimed at optimizing the process of physical education of high school students.
Опис
Ключові слова
спортивні ігри, волейбол, координаційні здібності, дівчата 16 років, програма профільного рівня, спортивные игры, волейбол, координационные способности, девушки 16 лет, программа профильного уровня, sports games, volleyball, coordination skills, girls 16 years old, profile level program
Цитування
Марченко С. І. Дослідження специфічних показників координації дівчат 11 класу у процесі навчання волейболу за програмою профільного рівня / С. І. Марченко, В. О. Боєчко // Теорія та методика фізичного виховання : наук.-метод. журн. / редкол.: О. М. Худолій (відп. ред.) [та ін.]. – Харків : ТОВ ОВС, 2018. – Т. 18, № 4. – С. 159–166.