ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДІВ СУСПІЛЬНОЇ ОПІКИ ДЛЯ ДУШЕВНОХВОРИХ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ІScience; NGO the Institute for Social Transformation (IST)
Анотація
У статті розглядаються питання організації діяльності спеціалізованих закладів суспільної опіки для душевнохворих, які протягом ХІХ – початку ХХ століття були призначені для дітей з метою надання їм не лише медико-реабілітаційних, але й освітньо-виховних послуг. Доведено, що тільки ближче до ХХ століття на вітчизняному просторі почали з‘являтись спеціальні медико-педагогічні заклади для дітей з психічними розладами, порушенням поведінки тощо, в яких, окрім фізіологічного зміцнення організму та оздоровлення нервової системи шляхом залучення дітей до сільськогосподарської праці, проводились групові заняття з ліплення, музики, гімнастики, ручної праці, виходячи з розумового розвитку, підготовленості учнів, ступеня стомлюваності та інших особливостей. Виявлено, що на початку ХХ століття були відкриті й так звані «допоміжні класи» та «допоміжні школи» для дітей з порушенням розумового розвитку, проте їх організація та діяльність не знайшли позитивного відгуку серед громадськості, педагогів та лікарів-психіатрів The article covers the problems organizational activity of specialized institutions for the mental patients, which were established for children during the XIX - beginning of the XX century in order to provide them with not only medical assistance, but also with necessary educational and upbringing services. On basis of historical and pedagogical literature, archival documents analysis it became known that such institutions for children with mental disorders began to open only at the end of the XIX century. In these institutions, in addition to physiological strengthening of the body and nervous system improvement through children‘s participation in agricultural work, teachers practiced group exercises in drawing, music, gymnastics and manual work taking into consideration individual mental development, students‘ preparedness, fatigue level and other characteristics. It has been proved that at the beginning of the 20th century, so-called "auxiliary classes" and "auxiliary schools" were opened for children with intellectual disabilities, but their organization and activity did not find a positive response among the public, teachers and psychiatrists.
Опис
Ключові слова
опіка, піклування, душевнохворі, спеціалізовані заклади, діти, навчання, виховання, guardianship, patronage, patronage, mental patients, specialized institutions, children, education, upbringing
Цитування
Фомін В. В. Освітньо-виховна діяльність дитячих спеціалізованих закладів суспільної опіки для душевнохворих в Україні: історико-педагогічний аспект / В. В. Фомін // Актуальные научные исследования в современном мире : сб. науч. тр. : [материалы ХХV Междунар. научн. конф., Переяслав-Хмельницкий, 26 – 27 мая 2017 г.] / [редкол.: В. П. Коцур. (глав. ред.) и др.]. – Переяслав-Хмельницкий : [б. в.], 2017. – Вып. 5(25), Ч. 1. – С. 98–106.