ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено показники серцево-судинної системи. Кількість осіб з зайвою масою тіла за останні роки зростає в більшості країн світу. Кожного року в Україні серед дітей фіксують 18–20 тисяч нових випадків зайвої ваги маси тіла й ожиріння. Порівняно функціональний стан серцево-судинної у дітей в залежності від маси тіла. Узагальнено результати дослідження. Під час виконання роботи використано такі методи: фізіологічні (визначення антропологічних показників, ЧСС, АТ) та емпіричні (обрахування індексів Робінсона, Кредо, проби Руф’є, УІ, СІ, ХОК, індивідуального адаптаційного потенціалу) методи. Науковою новизною цієї роботи є дослідження функціонального стану серцево-судинної системи у дітей в залежності від маси тіла міста Славути. До сьогоднішнього часу таких досліджень не проводилось у цьому місті. Отримані результати дослідження можуть використовуватись для подальшого вивчення цієї теми та поглиблення її у місті Славути у педагогічній практиці або медичній. The qualification work investigates the indicators of the cardiovascular system. The number of people with overweight has been increasing in recent years has been growing in most countries of the world. Every year in Ukraine, 18-20 thousand new cases of overweight and obesity are recorded among children. The functional state of the cardiovascular system in children depending on body weight is compared. The results of the study are summarised. The following methods were used in the course of the work: physiological (determination of anthropological indicators, heart rate, blood pressure) and empirical (calculation of Robinson's indices, Credo, Rufier's test, UI, SI, HOC, individual adaptive potential) methods. The scientific novelty of this work is the study of the functional state of the cardiovascular system in children depending on their body weight in Slavuta. To date, no such studies have been conducted in this city. The results of the study can be used for further study of this topic and its deepening in Slavuta in pedagogical or medical practice.
Опис
Ключові слова
серцево-судинна система, маса тіла, ожиріння, cardiovascular system, body weight, obesity
Цитування
Римар В. С. Функціональний стан серцево-судинної системи дітей шкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 091 Біологія / В. С. Римар ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2023. – 43 с. : іл., табл.
Колекції