МОЖЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

dc.contributor.authorОстапенко, Л. П.
dc.contributor.authorКабанська, Г. А.
dc.date.accessioned2023-12-15T16:42:11Z
dc.date.available2023-12-15T16:42:11Z
dc.date.issued2023-06-14
dc.description.abstractУ публікації проаналізовано можливості ефективної педагогічної практики в умовах дистанційної форми навчання. Компетентнісний підхід у формуванні майбутніх фахівців спеціальності 014 Середня освіта (за предметними галузями) передбачає необхідність практичного аспекту, який поєднує теоретичну базу з практичними навичками та вміннями. Одним із важливих елементів такого підходу є педагогічна практика, під час якої здобувач має можливість відчути себе не лише як отримувач освіти, але і як провайдер освітніх послуг, проваджуючи свої знання й навички в освітній процес. Зазначено, що практика в дистанційному режимі може сприяти розвитку навичок самостійності та саморегуляції у здобувачів, підвищувати мотивацію до самовдосконалення та педагогічної майстерності. The publication analyzes the possibilities of effective pedagogical practice in the conditions of distance education. A competent approach in the formation of future specialists of specialty 014 Secondary education (by subject areas) requires a practical aspect that combines the theoretical base with practical skills and abilities. One of the important elements of this approach is pedagogical practice, during which the student has the opportunity to feel not only how recipient of education, but also as a provider of educational services, applying his knowledge and skills to the educational process. It is noted that remote practice can help students develop independence and self-regulation skills, increase motivation for self-improvement and pedagogical skills.
dc.identifier.citationОстапенко Л. П. Можливості ефективної педагогічної практики в умовах дистанційної форми навчання / Л. П. Остапенко, Г. А. Кабанська // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 182–185.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13364
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectпедагогічна практика
dc.subjectдистанційне навчання
dc.subjectпедагогічна майстерність
dc.subjecteducational process
dc.subjectpedagogical practice
dc.subjectdistance learning
dc.subjectpedagogical skill
dc.titleМОЖЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
dc.title.alternativeOPPORTUNITIES FOR EFFECTIVE PEDAGOGICAL PRACTICE IN IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Остапенко Л.П., Кабанська Г.А. Можливості ефективної педагогічної практики в умовах дистанційної форми навчання.pdf
Розмір:
3.49 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: