ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК УЯВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ПРО РЕАЛЬНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто поняття «здоров’я», «спосіб життя» та «здоровий спосіб життя» як феномен людського буття, погляди філософів щодо розуміння поняття «здоров’я». Уточнено різні погляди філософів, сутність та різноманіття здорового способу життя. The article examines the concepts of "health", "way of life" and "healthy lifestyle" as a phenomenon of human existence, views of philosophers regarding the understanding of the concept of "health". Various views of philosophers, the essence and diversity of a healthy lifestyle are clarified.
Опис
Ключові слова
спосіб життя, здоровий спосіб життя, філософія здоров’я, буття, lifestyle, Healthy Lifestyle, philosophy of health, being
Цитування
Матвійчук О. Здоровий спосіб життя як уявлення людини про реальність людського буття / О. Матвійчук // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 147–151.