ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

dc.contributor.authorКомарова, О. І.
dc.date.accessioned2024-03-26T15:36:40Z
dc.date.available2024-03-26T15:36:40Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті розглянуто формування професійної компетентності майбутніх логопедів до взаємодії з батьками дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Ефективна взаємодія між логопедом та родинами суттєво сприяє покращенню результатів корекційної роботи, розвитку дитини та зменшує психологічний тиск на батьків. Враховуючи цей аспект спрямована підготовка фахівців є важливою та актуальною в контексті логопедичної практики. Зазначено, що логопеди мають розвивати навички взаємодії з родинами, надавати їм необхідну підтримку та навчати, як оптимізувати процес розвитку мовлення дитини. Правильно сформована компетентність допомагає фахівцям створювати сприятливі умови для покращення результатів власної корекційно-розвиткової роботи та психологічного комфорту батьків. The article examines the formation of professional competence of future speech therapists to interact with parents of children with severe speech disorders. Effective interaction between speech therapists and families significantly improves the results of correctional work, child development and reduces psychological pressure on parents. Considering this aspect, targeted training of specialists is important and relevant in the context of speech therapy practice. It is noted that speech therapists must develop the skills of interaction with families, provide them with the necessary support and teach how to optimize the process of the child's speech development. Properly formed competence helps specialists to create favorable conditions for improving the results of their own corrective and developmental work and the psychological comfort of parents.
dc.identifier.citationКомарова О. І. Формування професійної компетентності майбутніх логопедів до взаємодії з батьками дітей з тяжкими порушеннями мовлення / О. І. Комарова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 174–176.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14470
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпрофесійна підготовка
dc.subjectлогопедична робота
dc.subjectкорекційна робота
dc.subjectпедагогічна взаємодія
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectprofessional training
dc.subjectspeech therapy work
dc.subjectcorrective work
dc.subjectpedagogical interaction
dc.subjectstudent works
dc.titleФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
dc.title.alternativeFORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPEECH THERAPISTS TO INTERACT WITH PARENTS OF CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Комарова О. І. Формування професійної компетентності.pdf
Розмір:
5.94 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: