СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ ЯК УМОВА КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано соціальну активність молоді. Молодь України сьогодні прагне в майбутнє, яке асоціюється з прогресивними європейськими цінностями. Консолідація суспільства – це процес об’єднання різних груп та індивідів у суспільстві навколо спільних цінностей, ідентичності і цілей. Зазначено, що розумна та активна молодь може допомогти створити об’єднане та стабільне суспільство, спрямоване на досягнення спільних цілей і розвиток. Від держави потрібне стимулювання й підтримка ініціатив молоді для просування інновацій і нових ідей у розбудові нашої держави після закінчення війни. The publication analyzes the social activity of young people. The youth of Ukraine today aspires to a future associated with progressive European values. Consolidation of society is the process of uniting different groups and individuals in society around common values, identity and goals. It is noted that intelligent and active youth can help create a united and stable society aimed at achieving common goals and development. The state needs stimulation and support of youth initiatives to promote innovations and new ideas in the development of our state after the end of the war.
Опис
Ключові слова
соціальна активність, молодь, консолідація, українське суспільство, social activity, youth, consolidation, Ukrainian society
Цитування
Васильєва М. П. Соціальна активність молоді як умова консолідації суспільства / М. П. Васильєва // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 43–45.