Формування позитивної мотивації до навчання в умовах воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито формування позитивної мотивації до навчання в умовах воєнного стану. Під час воєнного стану в Україні, для викладачів вищих навчальних закладів постає надважка задача: не втратити зв‘язок із своїми студентами та створити сприятливі умови для того, щоб студенти не втрачали мотивацію до навчання взагалі. Саме тому, викладачі-лінгвокоучери мають змогу сформувати у студентів не лише знання з свого предмету, але й підтримати студентів у важкий воєнний час. The article describes the formation of positive motivation to study in the conditions of martial law. During the martial law in Ukraine, teachers of higher educational institutions face a very difficult task: not to lose contact with their students and to create favorable conditions so that students do not lose motivation to study at all. That is why teachers-language coaches are able to form students not only knowledge of their subject, but also to support students in difficult wartime.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, коучинг, позитивна мотивація, воєнний стан, distance learning, coaching, positive motivation, martial law
Цитування
Мартинюк А. Формування позитивної мотивації до навчання в умовах воєнного стану / А. Мартинюк // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 61–63.