ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є визначення особливостей договору перевезення вантажу залізничним транспортом. У статті зазначається, що в сучасних умовах договірні відносини мають величезне політичне й економічне значення. Сам процес підприємницької діяльності ґрунтується на договірних відносинах її суб’єктів. Авторами було проаналізовано договір залізничного перевезення вантажів і визначено, що він, як і будь-який інший цивільно-правовий договір, підпорядкований основному принципу цивільного права – свобода договору. Авторами було розглянуто специфічність норм, які регулюють перевезення вантажу залізничним транспортом, що полягає в тому, що вони мають найбільш менший обсяг свобод, якщо порівняти з іншими цивільно-правовими нормами. Також було проаналізовано саме поняття договору перевезення вантажів, подане в цивільному та господарському законодавстві. Було здійснено аналіз питання правового статусу одержувача, яке є дискусійним. Розглянуто декілька точок зору, основні з яких було систематизовано за певними позиціями. Було проаналізовано Цивільний кодекс України, Господарський кодексу України, закони, підзаконні акти та наукові праці, що дало можливість авторам дійти висновку, що саме є особливостями договору про перевезення вантажу залізничним транспортом. The purpose of the article is to reveal and highlight the features of the contract for the carriage of goods by rail. The article reveals that in modern conditions, contractual relations are of great political and economic importance. The very essence of entrepreneurial activity is based on the contractual relations of the subjects of entrepreneurial activity. The authors analyzed the railway cargo transportation contract and established that it, like any other civil law contract, is subject to the basic principle of civil law - freedom of contract. The authors considered the specificity of the norms governing the transportation of cargo by rail transport, which consist in the fact that they have the smallest amount of freedom compared to other civil law norms. Also, the very concept of the cargo transportation contract given in the civil and economic legislation was analyzed. Attention is also paid to the question of the recipient’s legal status, which is debatable. Several points of view were analyzed, the main ones were grouped by certain positions. The Civil Code of Ukraine, the Economic Code of Ukraine, laws, by-laws and scientific works were analyzed, which made it possible to conclude what exactly are the features of the contract of cargo transportation by rail.
Опис
Ключові слова
вантаж, залізничний транспорт, договір перевезення, правовий статус, договір залізничного перевезення вантажів, cargo, railway transport, contract of carriage, legal status, contract of railway carriage of goods
Цитування
Сприндис С. І. Особливості договору перевезення вантажу залізничним транспортом / С. І. Сприндис, Я. С. Протопопова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 36. – С. 75–82.