Соціально-педагогічна діяльність з адаптації першокласника до умов школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Розкрита соціально-педагогічна діяльність з адаптації першокласника до умов школи. Раскрыта социально-педагогическая деятельность по адаптации первоклассника к условиям школы.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, адаптація першокласників, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, адаптация первоклассников, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, adaptation of first-graders, general educational institution, student work
Цитування
Семененко О. В. Соціально-педагогічна діяльність з адаптації першокласника до умов школи / О. А. Сидоренко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 61.