ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ СИНТАКСИСУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (8–9 КЛАС)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації висвітлено особливості використання методу проблемного навчання в процесі вивчення синтаксису української мови у 8–9 класах. Вивчення синтаксису у 8–9 класі є найважливішою ланкою, адже протягом цих років учні повинні опанувати всі розділи синтаксису й пунктуації. Зазначено, що під час вивчення синтаксису у 8–9 класі доречним буде використання методу проблемного навчання, коли перед учнями будуть ставитися завдання, які сприятимуть розвитку їхніх пізнавальних інтересів. Даючи можливість школярам використовувати пошук та творчий підхід у навчальній діяльності, учитель допоможе отримати їм не тільки теоретичні знання, а й практичні навички з синтаксису й пунктуації. The publication highlights the specifics of use method of problem-based learning in the process of studying syntax Ukrainian language in grades 8–9. Studying syntax in grades 8-9 is the most important link, because during these years, students must master all sections of syntax and punctuation. It is noted that during the study of syntax in the 8th-9th grade, it will be appropriate to use the method of problem-based learning, when students will be given tasks that will contribute to the development of their cognitive interests. By giving students the opportunity to use search and a creative approach in educational activities, the teacher will help them acquire not only theoretical knowledge, but also practical skills in syntax and punctuation.
Опис
Ключові слова
українська мова, проблемне навчання, синтаксис, пунктуація, викладання української мови, Ukrainian language, problem-based learning, syntax, punctuation, teaching the Ukrainian language
Цитування
Марцин С. Використання методу проблемного навчання у вивченні синтаксису в шкільному курсі української мови (8–9 клас) / С. Марцин // Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 428–433.