ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена освіті та навчанню , які є основною сферою економіки знань. На думку автора, система освіти України потребує суттєвої модернізації, створення програм набуття превентивних компетенцій, орієнтації на виховання і підготовку інноваторів в усіх сферах життя. Джерелом запозичення інновацій у сучасну систему освіти запропановано розробки методик, форм, технологій у провідних закордонних закладах освіти. The article is devoted to education and training, which are the primary sphere of the knowledge economy. In the opinion of the author, the education system of Ukraine needs significant modernization, the creation of programs for the acquisition of preventive competences, orientation towards education and training of innovators in all spheres of life. The development of methods, forms, and technologies in leading foreign educational institutions is proposed as a source of borrowing innovations into the modern education system.
Опис
Ключові слова
економіка знань, освіта, інноваційне навчання, студентські роботи, economy of knowledge, education, innovative education, student works
Цитування
Ковега В. Є. Особливості інноваційного навчання в контексті формування економіки знань / В. Є. Ковега, А. С. Руденко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 28–29.