РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

dc.contributor.authorПишинська, В. В.
dc.date.accessioned2023-03-21T12:50:44Z
dc.date.available2023-03-21T12:50:44Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено вплив різних видів редагування на формування мовної та мовленнєвої компетентності учнів. Обґрунтовано продуктивність саморедагування, взаєморедагування та рецензування творів як видів самостійної роботи учнів на заняттях з української мови. Розроблено методичні рекомендації й вправи, які допоможуть вдосконалювати писемне мовлення учнів. In the qualifying work, the influence of different types of editing on the formation of language and speech competence of students was investigated. The productivity of self-editing, mutual editing and review of works as types of independent work of students in Ukrainian language classes is substantiated. Methodical recommendations and exercises that will help improve students' written communication are developed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПишинська В. В. Редагування тексту як засіб формування мовної та мовленнєвої компетентності / В. В. Пишинська : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта. Укр. мова та літ., англ. мова в закл. освіти / К. В. Лебідь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2022. – 59 с. : дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10566
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectредагування текстуuk_UA.UTF-8
dc.subjectмовна компетентності учнівuk_UA.UTF-8
dc.subjectмовленнєва компетентності учнівuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодика саморедагуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectвзаєморедагуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjecttext editinguk_UA.UTF-8
dc.subjectlanguage competence of studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectspeech competence of studentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectself-editing techniqueuk_UA.UTF-8
dc.subjectmutual editinguk_UA.UTF-8
dc.titleРЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTEXT EDITING AS A MEANS OF FORMING LANGUAGE AND SPEAKING COMPETENCEuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції