Проблеми розвитку кооперації в аграрному секторі національної економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
У статі наведено огляд проблем розвитку кооперації в аграрному секторі національної економіки. В статье приведен обзор проблем развития кооперации в аграрном секторе национальной экономики. The article provides an overview of the problems of development of cooperation in the agricultural sector of the national economy.
Опис
Ключові слова
економіка, розвиток кооперації, аграрний сектор, національна економіка, магістерські роботи, экономика, развитие кооперации, аграрный сектор, национальная экономика, магистерские работы, economy, cooperation development, agricultural sector, national economy, master's work
Цитування
Завадська Д. В. Проблеми розвитку кооперації в аграрному секторі національної економіки / Д. В. Завадська // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 34.