Ключові тенденції поводження підлітків у колективі однолітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено особливості взаємостосунків в підлітковому колективі. Представлені особливості взаємостосунків в групах у зв’язку з тим, що рівень розвитку колективних відносин визначає специфіку процесів індивідуалізації і колективізації. Важливим у роботі є експериментальне дослідження особливостей взаємостосунків в підлітковому колективі, вивчення основних тенденцій поведінки в групі, а також їх зв’язку з проявами тривожності та статусу в підліткових взаємостосунках. Дані дослідження показують, що конфліктна спрямованість є фактично нормою в підлітковому колективі і прямим чином не пов’язана з тривожністю. The peculiarities of the relationship in the adolescent team are investigated in the work. The peculiarities of the relationship in groups due to the fact that the level of development of collective relations determines the specifics of the processes of individualization and collectivization. Important in the work is the experimental study of the peculiarities of the relationship in the adolescent team, the study of the main trends in group behavior, as well as their relationship with the manifestations of anxiety and status in adolescent relationships. Research shows that conflict is actually the norm in adolescents and is not directly related to anxiety.
Опис
Ключові слова
підлітковий вік, взаємостосунки, індивідуалізація, конфліктність у спілкуванні, тривожність, статус у групі однолітків, adolescence, relationships, individualization, conflict in communication, anxiety, peer status
Цитування
Шевченко А. Д. Ключові тенденції поводження підлітків у колективі однолітків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. Д. Шевченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 80 с. : табл.
Колекції