Значення аудитивної компетентності у підготовці майбутніх учителів англійської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито суть та значення аудитивної компетентності студентів. Визначено етапи методичної роботи з формування аудитивної компетентності майбутніх викладачів англійської мови з використанням сучасних аутентичних неадаптованих матеріалів. В статье раскрыта суть и значение аудитивной компетентности студентов. Определены этапы методической работы по формированию аудитивной компетентности будущих преподавателей английского языка с использованием современных аутентичных неадаптированных материалов. The article author reveals the essence and significance of students' auditive competence. The stages of methodical work on formation of auditive competence of future English teachers with use of modern authentic unadapted materials are determined.
Опис
Ключові слова
аудитивна компетентність, англійська мова, підготовка вчителів, аудитивная компетентность, английский язык, подготовка учителей, auditive competence, English, teacher training
Цитування
Худайберганова М. Значення аудитивної компетентносі у підготовці майбутніх учителів англійської мови / М. Худайберганова // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 90–91.