ЕКОЛОГІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЛЮБОТИНА У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено екологічне відновлення Люботина. Проведене дослідження полягає в оцінці поточного стану м. Люботин, ризиків та вразливості території громади до зміни клімату та розробці рекомендацій щодо адаптації до такої зміни в умовах повоєнного відновлення. За результатами досліджень розроблено рекомендації заходів із поступової адаптації м. Люботин до кліматичної зміни, зокрема спрямованих на підготовку системи управління відходами, системи управління водними ресурсами, енергетичної системи міста та збереження біорізноманіття. Запропоновані заходи мають на меті допомогти міській владі та мешканцям забезпечити захист навколишнього природного середовища та здоров’я населення, посилити стійкість території свого міста до можливих екстремальних проявів та зробити життя більш безпечним та комфортним, незважаючи на глобальні виклики. The publication examines the ecological recovery of Lubotyn. The conducted research consists in assessing the current state of Lyubotyn, the risks and vulnerability of the community's territory to climate change and developing recommendations for adaptation to such a change in the conditions of post-war recovery. Based on the results of the research, recommendations for measures for the gradual adaptation of the city of Lyubotyn to climate change were developed, in particular, aimed at preparation of the waste management system, the water resources management system, the energy system of the city and the preservation of biodiversity. The proposed measures are intended to help city authorities and residents ensure protection natural environment and public health, strengthen the resilience of the territory of your city to possible extreme events and make life safer and more comfortable, despite global challenges.
Опис
Ключові слова
довкілля, екологія, клімат, Харківщина, environment, ecology, climate, Kharkiv region
Цитування
Екологічне відновлення Люботина у контексті зміни клімату та перспективи повоєнного відновлення / О. В. Хандогіна, Р. А. Семененко, М. О. Яроцька [та ін.] // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 234–236.