МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ДРОБОВО-РАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні вказані можливі методики вивчення дробово-раціональних рівнянь та нерівностей у шкільній програмі алгебри в 9 класі та наведені наробки уроків, що стануть у нагоді педагогам. The research indicates possible methods of studying fractional-rational equations and inequalities in the school program of algebra in the 9th grade, and provides examples of lessons that will be useful to teachers.
Опис
Ключові слова
нерівність з дробами, нерівність з раціональними функціями, рішення дробово-раціональних нерівностей, методи розв'язання дробово-раціональних нерівностей, основні методи розв'язання, inequality with fractions, inequality with rational functions, solutions of fractional-rational inequalities, methods of solving fractional-rational inequalities, basic methods of solution
Цитування
Юнашева Д. А. Методика вивчення дробово-раціональних рівнянь та нерівностей : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Д. А. Юнашева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 56 с. : іл., табл.
Колекції