МОВА ХОРЕОГРАФІЇ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОГО СПІЛКУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі теоретично обґрунтовано та виявлено особливості мови хореографії в контексті художнього спілкування. Здійснено спробу виявити особливості мови хореографії в контексті художнього спілкування; конкретизовано та визначено сутність понять «мова хореографії», «хореографічний текст», «художнє спілкування». Основні результати наукового дослідження можуть бути застосовані у практичній діяльності вчителя хореографії ЗОШ, профільних ліцеїв мистецтв та ВНЗ, в роботі методистів хореографії при ЦДЮТ, керівника хореографічного колективу, на практичних семінарах з сучасного танцю. The work theoretically substantiates and reveals the features of the language of choreography in the context of artistic communication. The author attempts to reveal the specificity of the language of choreography in the context of artistic communication; the essence of the concepts "language of choreography", "choreographic text", "artistic communication" are specified and defined. The main The results of the research can be applied in practical work of a choreography teacher from basic secondary school, specialized lyceums of arts and higher educational institutions, choreography methodologists from the Children's and Youth dance center, choreography company manager The results of the research can be used in the work of choreography methodologists at the Centre for Children's and Youth Education and the head of a choreography group.
Опис
Ключові слова
хореографія, художнє спілкування, філософія танцю, choreography, artistic communication, dance philosophy
Цитування
Бондаренко А. С. Мова хореографії в контексті художньго спілкування : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 024 Хореографія / А. С. Бондаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2022. – 35 с. : іл., табл. + дод.
Колекції