МЕТОНІМІЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕВФЕМІСТИЧНОЇ СУБСТИТУЦІЇ : ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ)

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Анотація
Стаття є спробою розглянути роль однієї з основних лінгвокогнітивних операцій – метонімії – у створенні евфемістичних субститутів, що функціонують у сучасному англомовному художньому дискурсі. Результати аналізу доводять, що підґрунтям евфемізмів, які функціонують у сучасному англомовному художньому дискурсі, є метонімічні зв’язки між первинним та похідним концептами евфемістичного переосмислення, що існують у межах однієї когнітивної структури, – фрейму, домену, категорії або ідеалізованої когнітивної моделі. Статья является попыткой рассмотрения роли одной из основных лингвокогнитивных операций – метонимии – в формировании эвфемистических субститутов, которые функционируют в современном англоязычном художественном дискурсе. Результаты анализа подтверждают, что основанием эвфемизмов, которые функционируют в современном англоязычном художественном дискурсе, выступают метонимические связи между первичным и производным концептами эвфемистического переосмысления в рамках одной когнитивной структуры – фрейма, домена, категории или идеализированной когнитивной модели. The main concern of this paper is to explore the role of one of the major construal operations – metonymy – in the formation of euphemistic substitutes functioning in the present-day English literary discourse. What emerges from the research is that the grounding of euphemisms functioning in the present-day English literary discourse is metonymic shift between primary and derivatory concepts of euphemistic conceptualization within one cognitive structure – frame, domain, category or idealized cognitive model.
Опис
Ключові слова
домен, евфемізм, ідеалізована когнітивна модель, категорія, когнітивна метонімія, фрейм, идеализированная когнитивная модель, категория, когнитивная метонимия, эвфемизм, domain, euphemism, idealized cognitive model, category, cognitive metonymy
Цитування
Бєлова М. О. Метонімія як підґрунтя евфемістичної субституції : лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу) / М. О. Бєлова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. – Харків : ХНУ, 2015. – Вип. 81. – С. 197–204.