Управління самоосвітньою діяльністю педагогів

dc.contributor.authorСердюк, Д. А.
dc.date.accessioned2024-03-07T08:10:14Z
dc.date.available2024-03-07T08:10:14Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління самоосвітньою діяльністю педагогів. Уточнено суть самоосвітньої діяльності, її етапи та особливості здійснення, методи й засоби управління самоосвітньою діяльністю, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання стану управління самоосвітньою діяльністю. Укладено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of managing the self-educational activities of teachers. The essence of self-educational activity, its stages and peculiarities of implementation, methods and means of self-educational activity management have been clarified, and the diagnostic toolkit for measuring the state of self-educational activity management has been organized. A comprehensive and targeted program for improving the specified aspect of management has been concluded.
dc.identifier.citationСердюк Д. А. Управління самоосвітньою діяльністю педагогів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Д. А. Сердюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 82 с. : табл., схеми + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14280
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіяльність
dc.subjectсамоосвіта
dc.subjectсамоосвітня діяльність
dc.subjectпедагог
dc.subjectуправління
dc.subjectactivity
dc.subjectself-education
dc.subjectself-educational activity
dc.subjectteacher
dc.subjectmanagement
dc.titleУправління самоосвітньою діяльністю педагогів
dc.title.alternativeManagement of self-education activities of teachers
dc.typeOther
Файли
Колекції