НАЦІОНАЛЬНА НАРОДНА КИТАЙСЬКА МУЗИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації висвітлено значення засобів китайської національної народної музики для формування національної самосвідомості особистості. Схарактеризовано суть поняття національної народної музики, її особливості. Показано, що використання засобів національної народної музики в освітньому процесі сприяє розвитку емоцій та національних почуттів, усвідомленню особистістю приналежності до певної нації. The publication highlights the importance of Chinese national folk music for the formation of national identity. The essence of the concept of national folk music, its features are characterized. It is shown that the use of national folk music in the educational process promotes the development of emotions and national feelings, personal awareness of belonging to a particular nation.
Опис
Ключові слова
національна народна китайська музика, національна самосвідомість, національне виховання, аспірантські роботи, national Chinese folk music, national self-consciousness, national education, postgraduate work
Цитування
Хоу Цзяньвей. Національна народна китайська музика як засіб формування національної самосвідомості особистості / Цзяньвей Хоу // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 133–136.