Формування навичок проєктування навчального заняття в педагогічних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-12-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій»
Анотація
Реалії сьогодення, зокрема під час воєнного стану, сучасне суспільство та оновлений освітній простір країни висувають високі вимоги до підготовки педагогічних кадрів. Нового рівня кваліфікації можна досягти за умови постійного контролю за якістю всіх складників та процедур професійної підготовки майбутніх учителів. The realities of today, in particular during the martial law, modern society and the updated educational space of the country put high demands on the training of teaching staff. A new level of qualification can be achieved under the condition of constant quality control of all components and procedures of professional training of future teachers.
Опис
Ключові слова
формування, навички, проєктування, навчальне заняття, педагогічні заклади, formation, skills, designing, study session, educational institutions
Цитування
Купіна І. О. Формування навичок проєктування навчального заняття в педагогічних закладах / І. О. Купіна, І. В. Радченя // Трансформації в сучасному освітньому просторі: глибинні аспекти розвитку освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, Україна, 28 груд. 2022 р. – Чернігів, 2022. – С. 3–5.