РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В’ЄТНАМУ В 1980-х ‒ 1990-х РР.: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ, ЗДОБУТКИ ТА ВИКЛИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано реформування економіки та політичної системи В’єтнаму в 1980-х ‒ 1990-х рр. На Шостому пленумі Четвертого з’їзду партії в 1979 році В’єтнам підготував економічні реформи, запровадивши «контрактну систему» та «систему трьох планів» для відновлення післявоєнної економіки. Успіх першого етапу реформ Doi Moi сприяв структурним перетворенням, які відбувалися в другій половині 1980-х років. Зазначено, що реформи Doi Moi, створили потужний імпульс для просування В’єтнаму вперед. Незважаючи на те, що країна часом відчувала серйозні негативні наслідки змін у зовнішньому середовищі, дискусії про політику досі зосереджувалися на тому, як В’єтнам має вирішувати нові виклики, щоб поглибити реформи та скористатися перевагами регіоналізації та глобалізації. The publication analyzes the reform of Vietnam's economy and political system in the 1980s and 1990s. At the Sixth Plenum of the Fourth Party Congress in 1979, Vietnam prepared economic reforms, introducing the "contract system" and the "three plan system" to restore the post-war economy. The success of the first phase of Doi Moi's reforms contributed to the structural transformations that took place in the second half of the 1980s. It is noted that Doi Moi's reforms created a powerful impetus for moving Vietnam forward. Although the country has at times felt the severe negative effects of changes in the external environment, policy discussions have so far focused on how Vietnam should address new challenges to deepen reforms and take advantage of regionalization and globalization.
Опис
Ключові слова
історія В’єтнаму, реформування економіки, політична система, студентські роботи, history of Vietnam, economic reform, political system, student works
Цитування
Гупало О. В. Реформування економіки та політичної системи В’єтнаму в 1980-х ‒ 1990-х рр.: історичний контекст, здобутки та виклики / О. В. Гупало // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 80–82.