ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

dc.contributor.authorРєзнік, В. С.
dc.date.accessioned2024-02-13T11:47:18Z
dc.date.available2024-02-13T11:47:18Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розглянути сутність понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя». Визначено форми та методи формування здорового способу життя у молодших школярів. Запропановано практичні рекомендацій щодо вдосконалення процесу формування здорового способу життя молодших школярів у освітньому процесі початкової школи. In the qualification work, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, consider the essence of the concepts of «health», «healthy lifestyle». The forms and methods of forming a healthy lifestyle among younger schoolchildren have been determined. Practical recommendations for improving the process of forming a healthy lifestyle of younger schoolchildren in the educational process of primary school are proposed.
dc.identifier.citationРєзнік В. С. Формування здорового способу життя молодших школярів у освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / В. С. Рєзнік ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 72 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13922
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectздоровий спосіб життя
dc.subjectздоров’я
dc.subjectформування здорового способу життя
dc.subjectмолодші школярі
dc.subjectтеоретичні засади
dc.subjectшляхи формування
dc.subjectзвички
dc.subjectхарчування
dc.subjectрухова активність
dc.subjectосвітній процес
dc.subjecthealthy lifestyle
dc.subjecthealth
dc.subjectformation of a healthy lifestyle
dc.subjectyounger schoolchildren
dc.subjecttheoretical foundations
dc.subjectways of formation
dc.subjecthabits
dc.subjectfood
dc.subjectmotor activity
dc.subjecteducational process
dc.titleФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
dc.title.alternativeFormation of a healthy lifestyle of younger schoolchildren in the educational process of elementary school
dc.typeOther
Файли
Колекції