Асоцiативно-образний компонент концепту "вино" у "Кентерберійських оповідях" Джефрі Чосера

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто художній концепт «Вино». Він вивчається у кожній мові як окремий аспект літератури. Походження Джефрі Чосера було тісно пов’язане з вином, який будучи сином виноторговця, знався на вині. Вино у розумiнні Чосера вказує на справжню натуру споживачів, приховані надії, гріхи героїв. Винний напій говорить про соціальний стан героя, його смаки, характер та норови. В статье рассмотрен художественный концепт «Вино». Он изучается в каждом языке как отдельный аспект литературы. Происхождение Джефри Чосера было тесно связано с вином, который будучи сыном виноторговца, знал о вине. Вино в понимание Чосера указывает на истинную натуру потребителей, скрытые надежды, грехи героев. Винный напиток говорит о социальном положении героя, его вкусы, характер и нравы. The article examines the artistic concept of "Wine". It is studied in every language as a distinct aspect of literature. Geoffrey Chaucer's origins were closely linked to wine, being the son of a wine merchant, he knew about wine. Wine in Chaucer's understanding points to the true nature of the consumers, the hidden hopes, the sins of the characters. The wine drink speaks of the hero's social position, tastes, character and manners.
Опис
Ключові слова
художнiй концепт, Чосер Д., магiстерськi роботи, художественный концепт, магистерские работы, art concept, Chaucer J., master's work
Цитування
Кібальчич А. Асоцiативно-образний компонент концепту "вино" у "Кентерберійських оповідях" Джефрі Чосера / А. Кібальчич // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 35–36.