Використання музикотерапії у роботі з дітьми із сенсорними порушеннями

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз та узагальнення результатів дослідження проблеми використання музикотерапії у роботі з дітьми із сенсорними порушеннями. Розглянуто особливості дітей з сенсорними порушеннями. Розроблено методичні рекомендації щодо використання музикотерапії у роботі з дітьми із сенсорними порушеннями. In the qualification work, a theoretical analysis and generalization of the results of the study of the problem of using music therapy in working with children with sensory disabilities was carried out. The features of children with sensory disabilities are considered. Methodological recommendations on the use of music therapy in working with children with sensory disabilities have been developed.
Опис
Ключові слова
діти молодшого шкільного віку, порушення слуху, корекція емоційної сфери, музикотерапія, children of primary school age, hearing impairment, correction of the emotional sphere, music therapy
Цитування
Сотнікова О. П. Використання музикотерапії у роботі з дітьми із сенсорними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. П. Сотнікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 69 с. : дод.
Колекції