Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку мистецтва в умовах НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донбаський державний педагогічний університет
Анотація
Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до моделювання уроку, передбачає послідовність реалізації інтеграційної системи музично-педагогічних знань та умінь, яка сприяє організації освітнього процесу на демократичних принципах: моделювання, прогнозування та образності компонентів мистецтва на початковому етапі навчання в ЗОШ. Подготовка будущего учителя музыкального искусства к моделированию урока, предполагает последовательность реализации интеграционной системы музыкально-педагогических знаний и умений, которая способствует организации образовательного процесса на демократических принципах: моделирования, прогнозирования и образности компонентов искусства на начальном этапе обучения в общеобразовательной школе. Preparing a future music teacher to modeling a lesson, suggests a sequence of implementation integration system of musical and pedagogical knowledge and skills. The educational process at the initial stage of education in a general education school is based on democratic principles: modeling, forecasting and imagery components of art
Опис
Ключові слова
майбутні учителя, урок мистецтва, музичне мистецтво, нова українська школа, будущие учителя, урок искусства, музыкальное искусство, новая украинская школа, future teachers, art lesson, music art,, new ukrainian school
Цитування
Беземчук Л. В. Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку мистецтва в умовах НУШ / Л. В. Беземчук // Демократія та освіта : викладання та навчання демократії в початковій школі та педагогічній освіті :матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Донб. держ. пед. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. Л. Гаврілова ; відп. ред.О. Хващевська]. – Слов’янськ : ДДПУ, 2021. – С. 12– 17.