ВИМОГИ ДО МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою наукової статті є характеристика історичного аспекту вимог до моральних якостей працівників, які виконують виховні функції. Автор наголошує на непересічному значенні освіти в Україні і підкреслює обумовленість саме цим непересічне значення осіб, що навчають, на професійній основі, адже саме вони здатні реалізовувати визначене призначення освіти в сучасній Україні. Робиться висновок про змістовні складові вимог до моральних якостей працівників, які виконують виховні функції, якими є православна етика й патріотизм, а також щодо спадкоємності не тільки у питаннях призначення освіти в українському суспільстві, але й у вимогах до моральних якостей осіб, що здійснюють освітню діяльність – сучасних працівників, що здійснюють виховні функції. The purpose of the scientific article is to characterize the historical aspect of the requirements to the moral qualities of workers who perform educational functions, which allows them to understand the origins of the latter and to outline the effectiveness of the prospects for their settlement. The author emphasizes the unequivocal significance of education in Ukraine, and emphasizes the fact that this very important significance of educated persons is professional on the basis of the fact that they are capable of realizing a certain purpose of education in modern Ukraine. Conclusion is made on the content of the requirements for the moral qualities of workers who carry out educational functions such as Orthodox ethics and patriotism, as well as on continuity not only in the issues of the appointment of education in Ukrainian society, but also in the requirements for the moral qualities of those engaged in educational activities – modern workers who carry out educational functions.
Опис
Ключові слова
освіта, працівник, що виконує виховні функції, моральні якості, вимоги до моральних якостей працівника, що виконує виховні функції, education, worker performing educational functions, moral qualities, requirements to the moral qualities of an employee performing educational functions
Цитування
Коваленко О. О. Вимоги до моральних якостей працівників, які виконують виховні функції: історичний аспект / О. О. Коваленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2019. – Вип. 30. – С. 40–47.