АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ХЛОПЦІВ-ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано використання засобів фізичної культури у профілактиці девіантної поведінки хлопців-підлітків. Зазначено, що застосування засобів фізичної культури є не тільки засобами організації вільного часу або підтримки фізичних здатностей хлопців-підлітків, але й дієвим засобом профілактичної діяльності щодо попередження девіацій. The publication analyses the use of physical culture in the prevention of deviant behaviour of adolescent boys. It is noted that the use of physical culture is not only a means of organising free time or supporting physical abilities of adolescent boys, but also an effective means of preventive activities to prevent deviations.
Опис
Ключові слова
фізична культура, профілактика, девіантна поведінка, підлітки, соціально-педагогічна діяльність, physical culture, prevention, deviant behaviour, adolescents, social and pedagogical activity
Цитування
Чумаченко А. С. Актуальність використання засобів фізичної культури у профілактиці девіантної поведінки хлопців-підлітків / А. С. Чумаченко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 201–202.