РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНО-УСВІДОМЛЮВАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА СОЦІАЛІЗОВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Успішна соціалізація дітей з інтелектуальними порушеннями забезпечується наявністю соціально-нормативної поведінки індивіда, заснованої на усвідомлених знаннях про соціальні моральні норми. Знання особливостей когнітивно-усвідомлювального компонента соціалізованості за відповідним критерієм дозволить виявити ступінь розуміння та усвідомлення сутності соціальних та моральних норм, емоційного ставлення до моральних норм, знання та усвідомлення правил соціальної поведінки, особливості соціального досвіду цих дітей. Successful socialization of children with intellectual disabilities is ensured by the presence of socially normative behavior of the individual, based on conscious knowledge of social moral norms. Knowing the features of the cognitive-awareness component of socialization according to the appropriate criterion will reveal the degree of understanding and awareness of the essence of social and moral norms, emotional attitude to moral norms, knowledge and awareness of the rules of social behavior, and the peculiarities of the social experience of these children.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні порушення, когнітивно-усвідомлюваний компонент, соціалізованість, школярі, intellectual disabilities, cognitive-aware component, socialization, schoolchildren
Цитування
Коваленко В. Є. Рівні сформованості когнітивно-усвідомлювального компонента соціалізованості школярів з інтелектуальними порушеннями / В. Є. Коваленко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 125–128.