ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА ТА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК В КУРСІ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

dc.contributor.authorВ’юнова, Т. В.
dc.date.accessioned2024-02-23T08:49:02Z
dc.date.available2024-02-23T08:49:02Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractМета дослідження – дослідження головних понять під час вивчення атомного ядра й частинок. Предметом роботи є головні поняття, що використовуються під час вивчення атомного ядра й частинок. Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети: - дослідити головні поняття під час вивчення атомного ядра й частинок; - дослідити фізику атомного ядра і елементарних частинок в курсі фізики; - визначити методи навчання. Об’єктом роботи є фізика атомного ядра й елементарних частинок в курсі фізики. Робота має велике практичне значення. Результати, що були отримані в результаті виконання даної роботи, можуть бути використані адміністрацією шкіл, вчителями фізики при підготовці до уроків. The purpose of the study is to study the main concepts during the study of the atomic nucleus and particles. The subject of the work is the main concepts used in the study of the atomic nucleus and particles. Tasks that must be completed to achieve the goal: - to explore the main concepts during the study of the atomic nucleus and particles; - to study the physics of the atomic nucleus and elementary particles in the course of physics; - determine teaching methods. The object of the work is the physics of the atomic nucleus and elementary particles in the course of physics. The work is of great practical importance. The results obtained as a result of this work can be used by school administration, physics teachers in preparing for lessons.
dc.identifier.citationВ’юнова Т. В. Фізика атомного ядра та елементарних частинок в курсі профільної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.08 Середня освіта (Фізика) / Т. В. В’юнова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2024. – 44 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14068
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectфізика атомного ядра
dc.subjectфізика елементарних частинок
dc.subjectвивчення фізики
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectphysics of the atomic nucleus
dc.subjectphysics of elementary particles
dc.subjectstudying physics
dc.subjecteducational process
dc.titleФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА ТА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК В КУРСІ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
dc.title.alternativePHYSICS OF THE ATOMIC NUCLEUS AND ELEMENTARY PARTICLES IN THE IN THE COURSE OF A SPECIALISED SCHOOL
dc.typeOther
Файли
Колекції